Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel ZŠ Rychvald ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 10. a  pátek 11. září 2020. Volit je možné v těchto dnech v čase od 7:30 do 16:30. Volební urna s hlasovacími lístky bude umístěna na vrátnici školy každý den v čase od 7:30 do 15:00. V čase od 15:00 do 16:30 bude pak umístěna ve školní družině.

Oznámení o vyhlášení voleb 2020