Možnost kopírování pro žáky

Od letošního školního roku, mají žáci možnost kopírování sešitů a podobných materiálů na vrátnici školy. Cena jedné černobílé kopie A4 je 1 Kč.