Družina

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prosíme o dodržování následujícího postupu při vyzvedávání dětí ze školní družiny (ZŠ Školní – sídliště).

  • Do 15 hodin přes paní vrátnou (hlavní vchod) – dítě vám zavolá
  • Po 15. hodině zvoňte u hlavních dveří do ŠD (z chodníku), p. vychovatelky Vám dítě pošlou

Do prostoru pavilonu ŠD a jídelny vstupujte, prosím, pouze v nutných případech. Chráníte tím své děti i pracovníky školy.

Děkujeme