Organizace vyučování od 30. 11. 2020 do 22. 12. 2020

Výuka:

 • Do školy nastupuje celý první stupeň dle rozvrhů
 • Do školy nastupují 9. ročníky dle rozvrhů
 • V rotačním systému nastupují dle svých rozvrhů žáci 6., 7., 8. tříd

– od 30. 11. – 4. 12.  a 14. 12. –  18. 12. se učí prezenčně 6. ABC + 8. B

– od 7. 12. – 11. 12.  a 21. 12. – 22. 12. se učí prezenčně 7. ABC + 8. A

– v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, je pro ně povinná distanční výuka

 • Je zakázán zpěv, TV bez sportovních činností (častější pobyt venku – NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Časté větrání (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost NOSIT ROUŠKU při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Vybavte žáky minimálně dvěma rouškami.

 

Školní jídelna:

 • 30. 11. mají žáci, kteří se stravují, obědy přihlášeny. Od 1. 12. mají žáci, kteří platí přes SIPO, oběd zaplaceny. Ti, kteří platí hotově, si musí obědy přihlásit u paní vedoucí: tel: 730 521 485
 • Žáci v rotační výuce mají obědy přihlášeny vždy v týdnech, kdy jsou ve škole. V týdnu distanční výuky jsou obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem o odběr obědů i v době distanční výuky, je nutné nahlásit tuto skutečnost paní vedoucí.
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době od 11:00 – 11:30

 

Školní družina:

 • Pobyt v družině probíhá ve skupinách v rámci ročníků
 • Častější pobyt venku (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost nosit roušku