Opatření od pondělí 4. ledna 2021 do neděle 10. ledna 2021

Výuka

Žáci 1. a 2. tříd nastupují do školy k prezenční výuce (učí se ve škole). O přesné organizaci budete informováni TU běžným způsobem.

Žáci ZŠ Václav nastupují do školy k prezenční výuce (učí se ve škole). O přesné organizaci budete informováni TU běžným způsobem

Žáci 3. až 9. tříd přecházejí na distanční výuku. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin. Je možné se domluvit na individuálních konzultacích s vyučujícím.

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ. Kvalita práce se promítne do pololetního hodnocení.

V případě neúčasti na výuce je zákonný zástupce povinen absenci omluvit. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí totéž, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (z rodičovského účtu DM software – elektronická žákovská knížka).

Rodiče žáků do 10 let v distanční výuce mají nárok na ošetřovné.

Školní autobus bude v provozu.

 

Školní družina

Žáci, kteří navštěvují školní družinu (jsou přihlášeni), mohou ŠD navštěvovat za dodržování opatření – není povoleno míchání tříd, proto i v družině jsou  pohromadě pouze děti jedné třídy. 1.ABC – přízemí, 2.ABC – 2. patro.

 

Školní jídelna – Sídliště

Žáci 1. a 2. tříd mají obědy PŘIHLÁŠENY, pokud platí stravné bezhotovostně. V případě, že platíte v hotovosti u paní vedoucí, je nutné je přijít zaplatit.

Ostatní žáci mají obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit dnes od 13:00 do 20:00 na portálu e-strava, popř. telefonicky na čísle 730 521 485 od 16:00 do 18:00. Výdej pak bude možný do jídlonosičů v době od 11:15 do 12:30.