INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

Na základě informací MŠMT Vám sdělujeme, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako doposud. 

Stále je možné se domluvit na individuálních konzultacích s vyučujícím. Využijte tuto možnost s blížící se pololetní klasifikací.