Organizace výuky od 3. května 2021

VÝUKA

  • 1. stupeň pokračuje v rotační výuce
  • 2. stupeň pokračuje v distanční výuce do doby, než bude umožněna prezenční rotační výuka. O této skutečnosti budete informováni okamžitě, jakmile ji škola dostane potvrzenu oficiálními zdroji.
  • 9. ročníky pokračují v distanční výuce. V pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021 je pro žáky 9. ročníků z důvodu konání přijímacích zkoušek vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Provoz školní družiny je beze změn.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

  • VŠICHNI žáci mají obědy na květen ODHLÁŠENY.
  • Pro přihlášení použijte stránky e-stravy, pouze v nejnutnějších případech volejte paní vedoucí 730 521 485.
  • Výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří mají distanční výuku, je od 11:00 do 11:30 a od 13:00 do 13:30.