Děti v bezpečí

Děti v bezpečí

     V úterý, dne 27. dubna 2021, proběhly na Základní škole v Rychvaldě, ve třídách 1. A, B a C přednášky na téma Děti v bezpečí. Setkání vedla lektorka Bc. Radana Vozňáková.  Děti byly vhodnou formou seznámeny s nebezpečím, se kterým se mohou v životě setkat.   V průběhu akce se seznámily s bezpečností a chováním na silnici, se základy první pomoci, s chováním k cizím lidem i s chováním lidí k sobě navzájem. Také byly seznámeny se zubní hygienou, s ochranou před nebezpečnými předměty, před útokem psa. 

     Vhodně byla použita motivace známými pohádkami, ze kterých vždy vyplynulo ponaučení, které děti využijí při ochraně svého zdraví.     Žáci byli po akci odměněni drobnou sladkostí a na památku si odnesli velice hezky zpracovaná osvědčení. 

Akce byla hrazena z projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II.

Za učitelky 1. tříd Jiřina Jungová.