Vycházka jarní přírodou

S dětmi ze 3.A jsme využili dne, kdy nepršelo a vydali jsme se na vycházku do lesa. Naším cílem bylo
pozorovat probouzející se jarní přírodu. Cestou jsme poznávali jarní květiny, u kterých nás zaujala
barevnost a různorodost. Dětem neunikl také hlemýžď zahradní, kterému se rozhodly postavit
domeček. Cestou zpět jsme také poslouchali zpěv ptáků. Doufejme, že se nám počasí umoudří a tyto
vycházky do lesa budeme moci opakovat častěji.

Za ŠD Veronika Pokludová