K rybníkům zase blíž

  1. května se setkali žáci 2.B se svými vzpomínkami a postřehy z četby knihy o kapříku Metlíkovi. Stal se jim rybím průvodcem pod hladinou rybníka i přehrady.

     Kdo jim tuto poutavou cestu připravil? Spisovatel a ilustrátor Jan Opatřil. Žáci měli radost z osobního setkání, které se v únoru nemohlo uskutečnit. Dočkali se tedy v květnu a byli překvapeni, že spisovatel je člověk mladý, veselý a příjemný. Beseda se nakonec vyvinula v přátelskou debatu. Děti popisovaly zážitky z četby, práci s texty na pracovních listech, pochlubily se třídní soutěží v získávání stříbrných rybích šupinek, které nalepovaly vlastnoručně zhotovenému kapříkovi.

Žáci spisovatele plně zaměstnali. Každý si odnesl domů ve své knize věnování i s podpisem autora.

    Závěrem děkuji za všechny naše druháky ,,vodníkům“ z Místní akční skupiny Bohumínsko, kteří v říjnu knihy dětem do školy přinesli.

    Akce proběhla v rámci projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko.

    Děkuji všem organizátorům a spolu s kolegy a žáky přeji příznivé podmínky k dalšímu setkávání.                                                                                                                                         Eva Ulmanová

J.-Opatril-s-Metlikem-vypravi-o-vzniku-pribehu.

Obrázek 1 z 3