Organizace začátku školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci!

Výuka prvních dní bude probíhat následovně:

 • Začátek vyučování je v 8:00 hod.
 • Třídní učitelé si žáky 1. 9. vyzvedávají – 1. stupeň hlavní vchod, popř. vchod do družiny, 2. stupeň vchod z hřiště (ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY  S VYUČUJÍCÍM)
 • Od 2. 9. chodí žáci od 4. tříd sami (vstupy do školy zůstávají stejné). Žáky 1. – 3. tříd si vyzvedávají TU, popř. vyučující AJ.
 • 1. 9., 6. 9., a 9. 9. se žáci testují. Žáci 1. tříd se poprvé testují až 2. 9.
 • Při testování žáků může být po domluvě s třídním učitelem přítomen rodič. Stejně tak je možné, po domluvě s TU, použít vlastní alternativní test  ze  seznamu schválených testů
 • Z testování jsou vyloučeni žáci 180 dní po prodělání nemoci Covid, žáci 14 dnů po ukončeném očkování, popř. s testem z testovacího zařízení. Ve všech případech je nutné informovat TU.
 • V případě odmítnutí testování je žák povinen nosit celou dobu pobytu ve škole roušku. Žáci, kteří ze závažných zdravotních důvodů nemohou mít ochranu dýchacích cest, doloží potvrzení lékaře.
 • Rouška je prozatím povinná ve všech společných prostorách školy.
 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nevstupují do prostorů školy. Pokud jsou tyto příznaky způsobené alergií, je nutné lékařské potvrzení.
 • V případě, že jste v době 14 dní před začátkem školního roku byli na dovolené v zemích s vysokým / velmi vysokým rizikem nákazy, jsou žáci od 12 let povinni absolvovat do 5-ti dní PCR test v testovacím zařízení, jehož výsledek musí být pro vstup do školy negativní. V případě, že jste navštívili ve stejné době zemi s extrémním rizikem nákazy, platí totéž pro děti od 6 let.
 • Z důvodu častějšího větrání doporučujeme teplejší oblečení
 • Je doporučen pobyt venku – uzpůsobte oblečení a obutí dětí podle počasí

 

Školní jídelna

 • Upřednostněte bezhotovostní platbu obědů
 • Platba v hotovosti – obědy je nutné přihlásit. 30. 8. – 1. 9. od 7:30 do 13:00. V této době probíhá také výdej čipů novým strávníkům.
 • Výdej do jídlonosičů je od 11:15 do 11:30.

 

Školní družina

 • 1. 9. družina nefunguje
 • Od 2. 9. je provoz družiny v běžných časech – 6:00 – 7:45, 11:45 – 16:30
 • Pouze pro přihlášené děti
 • Vyzvedávání dětí do 15:00 přes vrátnici, od 15:00 do 16:30 zvoňte u venkovních dveří ŠD
 • Žáci se v družině ráno netestují, testování probíhá až ve třídě
 • Umístění skupin bude upřesněno

Vrátnice

 • V provozu 6:45 – 15:00