Projektový den – PÍSMENKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

26. 10. 2021 – třída I. D
Celý dnešní den jsme strávili s písmenky, která už umíme. Nejprve jsme „montovali“ velká tiskací
písmena z dílů skládačky Roto Abeceda, potom jsme si zahráli hru Na detektiva a hledali jsme
obrázky, jejichž název začínal daným písmenem. Děti společně vyrobily „písmenkový strom“ a
skládaly na koberci velká tiskací písmena z těl svých spolužáků. Stihli jsme si také vybarvit
písmenko O jako mozaiku, a pak už přišlo to nejdůležitější – výroba královské koruny. Pro holky
tedy spíš princeznovské. Na závěr jsme si s korunami na hlavě zatančili Tanec princezen.
Radmila Zemanová