Městské kolo ve vybíjené žáků 5. a 4. tříd

Po dvouleté odmlce, způsobené pandemií Coronaviru, se dne 20.4.2022 konalo městské kolo ve vybíjené žáků 5. a 4. tříd v Orlové na ZŠ K. Dvořáčka. Vzhledem k nevhodnému termínu /v tento den probíhalo přijímací řízení na osmiletá gymnázia/se nám podařilo sestavit družstvo složené především z žáků 5. ročníku. V konkurenci 6 družstev se naši žáci moc a moc snažili a i přes úvodní 2 porážky se nám nakonec podařilo další 3 zápasy vyhrát a získat pěkné 3. místo.

Turnaj byl velice náročný, chlapci odehráli celkem 5 zápasů po 14 minutách. Patří jim veliká pochvala za snahu a bojovnost.

A kdo byl těmi „ bohatýry „ ?
Ondřej Matějka, Adam Vitkovský, Vojtěch Paseka, Jakub Teichmann, Petr Paštinský, Boris Jahodář, Jakub Koběrský, Tobias Zabloudil, Jakub Parma, Bruno Mitz a jediná růže mezi trním – Pavla Grabovská.

IMG-8426

Obrázek 1 z 3