Projekt OŠMS

Mimořádné školní události

Předpověď nám sice hrozila deštěm a k tomu, pro některé pověrčivé, byl pátek 13. 5. 2022. Přesto se v areálu naší školy rozběhla druhá část projektového dne „Ochrana školáka za mimořádných situací“. Žáci řešili formou soutěže uměle navozené mimořádné situace, také se sblížili s prací ISZ.

A jelikož se nám sluníčko rozehřálo, po nácviku evakuace školy se 540 žáků mohlo přesunout na školní hřiště. Celkem 20 soutěžních skupin bylo složeno z žáků 2. až 9. tříd. Týmy absolvovaly 10 různých stanovišť zaměřených na vědomostní či dovednostní úkoly a sbíraly body nebo byl žákům v některých dovednostech započítáván měřený čas. Pro skupiny, které zrovna nesoutěžily, připravily složky integrovaného systému různé aktivity. Členové SDH Rychvald umožnili žákům vyzkoušet si manipulaci s hasičskými hadicemi nebo si osobně prohlédnout a osahat hasičské auto a jeho vybavení, také překonávat překážkovou dráhu či hašení na cíl. Zdravotnice ČČK předaly všem zúčastněným žákům informace s názorným postupem řešení a praktickými radami při poskytování první pomoci či resuscitaci přímo na trenažéru. Pod dohledem si žáci na ostravské střelnici mohli vyzkoušet laserovou střelnici, střelbu z luku nebo airsoftové zbraně na pevný terč. Žáci také řešili pod vedením strážníků Městské policie Bohumín problematiku dopravní výchovy v praxi. A jelikož byly děti v každém družstvu věkově promíchány, vyzkoušely si spolupráci s mladšími či staršími spolužáky.  

Z celkového vítězství se nakonec v branné soutěži radovalo smíšené družstvo číslo 14.

Akci jsme nakonec zdárně ukončili na školním hřišti vyhlášením výsledků soutěže. Všechny týmy se aktivně zhostily svých povinností, a proto také všichni obdrželi sladkou odměnu. Bylo tak naplněno motto branné hry: „Správně se informovat a cvičit – znamená mimořádnou situaci přežít!“

Tuto akci bychom jistě nezvládli bez pomoci hasičů SDH Rychvald, zdravotnic ČČK Rychvald, městských strážníků Bohumín nebo střelnice Ostrava pana Žurovce. Jistě nemalý podíl na celé akci měl i celý pedagogický sbor naší školy či pan školník Nadkanský.

Tímto bych chtěl všem ještě jednou poděkovat a vítězům poblahopřát.

David Pokluda