Školní klub Mozek pod dvou letech opět aktivní

Školní klub ZŠ Rychvald skoro 2 roky nefungoval dle našich představ. V aktivitách mu
zabránila koronavirová situace, ale letos jsme si spolu se žáky vše nahradili. Dva zástupci
z každé třídy na 2. stupni naší školy se pravidelně jednou za měsíc scházeli s vedoucí klubu
Leonou Hrochovou. Společně vymýšleli tematické dny. 

Letos si žáci užili čepicový a
kloboukový den, den bez aktovek, pyžamový den, barevný den, den s kravatou a motýlkem,
den filmových a seriálových postav atd. Zkusili jsme vymyslet i nové soutěže, např. soutěž
Bludišťák, fotosoutěž, soutěž o nej outfit, fyzikální soutěž. Také žáci dostávali témata, na
která museli dle kritérií vytvořit nástěnku ve třídě. Nástěnky hodnotila naše výtvarnice
Dominika Návratová spolu s dětmi. Hodnotily se také příspěvky do školního časopisu
Zrcadlo, který vede Lucka Tvardková. Vše bylo pečlivě bodováno. Mezi bodované úkoly
patřila i péče o květiny, kterou v každé třídě kontroloval jednou za měsíc náš biolog Tomáš
Sommerlík. Hodnotil se také úklid kolem školy, zadané úkoly a bonusové úkoly navíc.
V rámci aktivit našeho klubu deváťáci letos připravili „Ples plný lásky“, kterého se
zúčastnili žáci 2. stupně, a skvěle si ho užili. Všechny třídní kolektivy se snažily vše splnit a
sbíraly body po celý školní rok.
A teď k umístění letošních 11 třídních kolektivů:
1. místo – třída 6. C (třídní učitelka Lenka Martináková)
2. místo – třída 6. A (třídní učitelka Lucie Tvardková)
3. místo – třída 7. B (třídní učitel Tomáš Sommerlík)
4. místo – třída 8. A (třídní učitelka Leona Hrochová)
5. místo – třída 8. C (třídní učitelka Jiřina Dofková)
Vítězné třídy dostaly sladkou odměnu. Letos také byli odměněni aktivní žáci těchto tříd,
kteří s nadšením pracovali pro náš klub.
Děkujeme tímto Spolku rodičů, který nám na odměny přispěl nemalou finanční částkou.
Děkujeme aktivním učitelům, kteří s klubem spolupracovali a pomáhali při různých akcích i
soutěžích. Těšíme se, že příští školní rok bude stejně akční jako ten letošní.
Leona Hrochová – vedoucí školního klubu

BLUDISTAK-STANOVISTE

Obrázek 1 z 12