Změna ceny stravného ZŠ Školní

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování). Vzhledem k neustálému růstu cen potravin, dochází k navýšení stravného od 1. 9. 2022.

ZŠ Školní (sídliště)
7-10 let       27,- Kč
11-14 let      29,- Kč
15 a více      32,- Kč

1. 9. žáci oběd nemají.

Strava se odhlašuje POUZE na portálu e-strava nejpozději do 7:00 hod na daný den. Odhlašovat telefonicky již nelze.

Dále se upravuje cena režijních nákladů na 40,- Kč (doplácí se za neodhlášené obědy). Pokud  žák onemocní, nebo se z jiného důvodu neúčastní vyučování (ozdravovna, výlet, lyžařský kurz atd.), je rodič/žák povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nepřítomnosti je považován za pobyt ve škole a je možno stravu odebrat do jídlonosiče za dotovanou cenu.
V případě, že rodič/žák stravu neodhlásí, bude od 2. dne nepřítomnosti doúčtována do plné výše  bez ohledu nato, zda byla či nebyla odebrána (doplatek režií 40,- Kč/ 1 den).

Jana Valečková
Vedoucí ŠJ