Přírodovědná soutěž ZOO Ostrava

Každým rokem ZOO Ostrava pořádá pro děti z Ostravy a přilehlých měst a obcí přírodovědnou
soutěž zaměřenou na znalosti týkající se flory a fauny celého světa.
Nejinak tomu bylo i letos. Tématem letošního ročníku byl ostrov Madagaskar.
Po delší pauze, způsobené pandemií, jsme se této soutěže letos zúčastnili i my – a to
13 žáků především z pátých ročníků.
Soutěž byla zaměřena nejen na vědomosti, ale také na fyzickou zdatnost dětí. Všech 23 otázek bylo
rozmístěno po celém areálu ZOO a soutěžící měli za úkol zvládnout tyto otázky + kvíz a poznávačku
v co nejkratším čase.
Naši páťáci se s tím poprali, jak nejlépe dovedli, a teď už jen netrpělivě budou čekat na
vyhodnocení.
Držíme moc palce k co nejlepšímu umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Jana Pechová