Školní zahrádka

Bylo krásné zářijové odpoledne. S dětmi jsme se rozhodli, že si upravíme
záhonek na školní zahrádce. Pan učitel Robert Pfitzner nám s dětmi navozil
novou hlínu. Do úpravy záhonku se v dopoledních hodinách zapojila i třída 2.A
s paní učitelkou Ivou Trčkovou. Odpoledne jsme práci na záhonku dokončili
s dětmi z 5.oddělení ŠD. Děti donesly cibulky tulipánů, narcisů, ale také i různé
druhy bylinek. Úpravu záhonku jsme zakončili výzdobou tykví, které jsme si
vysadili na jaře. Už teď se těšíme na jaro a doufáme, že bude záhonek zářit
všemi barvami. Usmálo se na nás i štěstí, když jsme na zahrádce našli několik
hub, kterých je letos opravdu hodně.

Za ŠD děti z 5.oddělení a paní vychovatelka Veronika Pokludová

20220907_142421

Obrázek 1 z 6