Dušičky nebo Halloween?

U nás tradičně slavíme svátek Památka zesnulých neboli Dušičky. Vzpomínáme na naše
blízké. V posledních letech jsme už téměř přijali za svůj i svátek Halloween, který pochází
z anglicky mluvících zemí. Učíme se o něm ve škole, vyprávíme si v angličtině, vysvětlujeme si
zvyky. Nejvíce se ujalo dlabání dýní.
Právě proto se žáci druhých tříd v úterý 18. října odpoledne po vyučování sešli ve škole,
aby se společně pobavili nad vyřezáváním a zdobením dýní. Vzali s sebou své maminky,
tatínky, babičky a sourozence. Hodné maminky přinesly sladké svačinky, které děti zapily
džusem a dospělí kávičkou.
Myslíme si, že čas nad prací s dýněmi uplynul příjemně a pohodově.
Hotové dýně jsme vystavili v atriích naší školy.
Třídní učitelky druhých tříd

2.C-i-tatinkove-umi

Obrázek 1 z 18