Myslíme informaticky

V rámci nové informatiky, která je stěžejním prvkem nového školního vzdělávacího programu, se žáci už od 4. ročníku učí pracovat s daty a informacemi, digitálními technologiemi a základy programování i algoritmizace. Samozřejmě, že děti postupují krůček po krůčku a s novými činnostmi se seznamují přiměřenou formou. Ti nejšikovnější, třeba jako Mathias Weberman z 8. C, jsou však po několika vyučovacích hodinách schopni vytvořit například program počítačové hry, na kterém pochopí podstatu programování. 

Mikuláš Kus