Škola v přírodě

Druhou polovinu dubna strávilo víc než 250 školáků prvního stupně ze Základní
školy v Rychvaldu v malebném prostředí Horní Bečvy. Pětidenní pobyt
v hotelech Mesit a Duo poskytoval všem příjemné zázemí. Počasí bylo vskutku
aprílové. Sluníčko a déšť vystřídalo i sněžení. Rychvaldští školáci se však
nezalekli těchto nečekaných změn a svůj pobyt v beskydské přírodě si naplno
užili. Kromě krátkého dopoledního učení byly na programu dne různé
pohybové hry a soutěže, v rámci kterých si každý mohl ověřit své znalosti
z turistiky nebo zlepšit svou výkonnost. Pro utužení zdraví byla
k dispozici sauna. Nechyběly ani diskotéky, zpívání s kytarou a vyhodnocení
bodování pokojů.
Věříme, že si všichni odnesli domů spoustu nezapomenutelných zážitků, ke
kterým velkou měrou přispěl zřizovatel město Rychvald, a odměny pro žáky
dodala RBP. Za toto jim patří velké díky.

Za všechny zúčastněné Mgr. Andrea Kochová a Mgr. Hana
Běhalová