Adaptační kurz

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě úspěšného kurzu v loňském roce 2022 pro žáky 6. ročníků, jsme se rozhodli uspořádat kurz 2023 pro budoucí 6. ročníky v září 2023. Kurz se uskuteční v rekreačním středisku Zálesí, www.rszalesi.cz. Pro absolvování kurzu je zapotřebí odevzdat přihlášku do 26. května 2023, a to buď na sekretariát školy (osobně nebo poštou), třídnímu učiteli nebo zašlete oskenovanou (včetně podpisu) na e-mail jurcik@zsrychvald.cz. Podrobnější informace nad rámec informačního papíru, který žáci obdrželi, Vám poskytnu mailem nebo případně telefonicky.

S pozdravem Ivan Jurčík

Přihláška na adaptační kurz: zde ke stažení