U Výletníků v Rožnově

15.6. se děti z 1.A a 1.B vydaly na cestu do malebného podhorského Rožnova
pod Radhoštěm. Zaregistrovaly, že se okolní prostředí změnilo, všimly si
především pahorkaté krajiny. Lesy porostlé kopce je zaujaly.
Hned po vystoupení z autobusu a posilněni první svačinou stoupaly do svahu
Valašské dědiny. Průvodkyně děti seznamovala s původními obydlími.
Řemeslníci předvedli svá umění, také nabídli výrobky k prodeji, na což děti
reagovaly velice pohotově. Z různých míst se ozývali naši zvířecí průvodci:
krávy, koza s mládětem, ovce a další, někteří zvědaví, jiní na útěku….
Po prohlídce na žáky čekali Výletníci, animátoři, kteří vytvořili pro děti
v Campingu Rožnov soutěžní program.
Na závěr se všichni vydali hledat poklad do blízkého lesa. Nebylo možné
přehlédnout pohádkové bytosti, ty cestu hledání dětem zpestřily dalšími úkoly.
Před odjezdem se nejvíce radovalo vítězné družstvo. Odměněni byli nakonec
všichni.
Odjížděli jsme domů posilněni sluncem, zážitky, legrací, v autobuse trochu i
únavou, ale druhý den jsme se ve škole všichni sešli a zážitky si ještě sdělovali.
Všichni se tak naladili na letošní léto, prázdniny, mnozí zatoužili po společných
chvílích s rodinou právě na nově poznaných místech.
Za 1. třídy Eva Ulmanová