Informativní schůzka s rodiči 1. tříd

Informativní schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd ZŠ Rychvald, Školní 1600 (sídliště) proběhne ve středu 21.6.2023 v 15:30 v budoucích 1. třídách. Pozvánka Vám bude doručena poštou. Příchod je přes vrátnici. Na těchto schůzkách Vám budou poskytnuty informace o organizaci, akcích a pomůckách do 1. třídy:  Pomůcky – 1. ročník ZŠ Sídliště

Informativní schůzka s rodiči 1. tříd – Rychvald VÁCLAV – se koná v pondělí 12. 6. v 15:00 ve třídě 1.D v budově školy na Václavu. Pomůcky pro budoucí žáky z Václavu: Pomůcky – 1. ročník VÁCLAV