Velká cena malých zoologů v ZOO Ostrava

Téma : Proč by se Karkulka měla šelem bát

Jako každoročně, i letos se na začátku měsíce září účastnily děti 5. tříd přírodovědné soutěže
pořádané ZOO Ostrava.
Letošním tématem byly šelmy.
Naše škola vyslala 2 družstva, která se účastnila soutěže ve čtvrtek 14.9.
Celé klání probíhalo v areálu ZOO, kde děti plnily několik úkolů- např. poznávačku, kvíz, otázky po
trase, medvědí jídelníček….
Navíc jim délku trasy ovlivňovala správnost odpovědí. Jen pro názornost…pokud družstvo na
všechny otázky odpovědělo správně, trať měřila 1,9 km, pokud se děti v otázkách spletly, počet
metrů se načítal, a tak se mohlo stát, že trať poté měřila i 4.98 km. Tak dlouhou trať naštěstí naše
družstva neběžela, nicméně mezi prvních 5 finalistů se neprobojovala.
Celkem se soutěže zúčastnilo 82 družstev a naši obsadili 21. a 49. místo.
Všem jim patří poděkování….a komu?
Tomáš Gavron, Dominik Děrgel, Jáchym Chromek, Erik Barcuch, Ondřej Přibylka,
Martin Brázda, Isabel Starzycna,
Matěj Novotný, Barbora Široká, Klára Březinová, Marek Kviatkovský, Evelin Mitzová,
Kristýna Kubíková