Evropa 2050 – výtvarná soutěž

V loňském školním roce se naši žáci zapojili ve spolupráci s městem Rychvald do mezinároního projektu EVROPA 2050. Žáci výtvarně zpracovávali své vize nebo témata, která je v rámci jejich bydliště oslovují.

V listopadu proběhne v Praze na Novoměstské radnici vernisáž zaslaných výtvarných prací z celé České republiky.

Svým hlasem můžete poslat Vaše děti do finále.      hlasování – naše naděje zde