Halda Ema

Letos se nám v předmětu člověk a jeho svět dařilo spojit učení s prožitkem. Nejen, že jsme s třeťáky
navštívili náš úřad, knihovnu, zámek i kostely, ale také jsme se vydali dál za naše město, do blízkého
okolí na vyhlídku s neformálním názvem „ostravská sopka“, tedy na Haldu Emu. Nachází se ve Slezské
Ostravě a její současná výška je cca 315mnm. Tato halda vznikla navážením hlušin z ostravského dolu
Trojice a její nitro stále hoří a dosahuje teploty až 1500 °C. Z haldy je fenomenální výhled na celou
Ostravu a dál na obrysy beskydských vrcholů. Naučná stezka nahoru je orámovaná informačními
panely se zajímavým čtením, které vede až do historie. I když nahoře foukal ledový vítr, žáci si užili
slunečné výhledy. Díky spolupráci ve skupinách a práci s kompasem zjistili o haldě zajímavé
informace. Doporučuji navštívit tento náš ostravský Vesuv nejen jako učitel.
Za učitelky 3.tříd Iva Trčková