Spolupráce napříč ročníky

Jelikož listopadová akce Čtení s deváťáky měla u dětí v 1. C veliký úspěch, došli jsme všichni k závěru, že se budeme vzájemně navštěvovat častěji a budeme tak spolu naplňovat různé kompetence k učení. A nejen to. Tato inciativa postupně vytváří příležitost k vzájemnému poznávání mezi staršími a mladšími žáky.

V adventním čase se první a devátá třída sešly, aby společně vytvořily vánoční přáníčka pro rodinu.

V této hodině se malí školáci seznámili s prací v počítačové učebně, kde se naučili pracovat s programy jako Word a malování. Tato dovednost jim poskytne solidní základy pro práci s moderní technologií a digitálním vyjadřováním. Zkušení deváťáci se podělili o své znalosti a dovednosti s tímto softwarem, což přispělo ke vzniku krásných a originálních vánočních přáníček.

Ve zbývajícím čase našeho setkání se žáci oddali radosti a zábavě.  Deváťáci se aktivně zapojili do celé akce, když představovali prvňáčkům různé výukové programy a byli sami překvapeni, co všechno se za pouhé tři měsíce malí školáci již naučili. 

Využili také společenské hry jako je Twister apod., u kterých se opravdu zasmáli všichni.  Tato část programu nejenže podporovala týmovou spolupráci, ale také poskytla prostor pro uvolněnou atmosféru.

Tímto způsobem měli malí školáci možnost získat náhled na široké spektrum vzdělávacích možností, které budou mít během své školní kariéry k dispozici.

Celkově lze tuto společnou vánoční kreativní hodinu označit za úspěšnou iniciativu, která nejenže posílila pouta mezi prvňáčky a deváťáky, ale také přinesla radost, vzájemnou inspiraci a nové dovednosti do školního prostředí. Těšíme se na další podobné akce, které budou podporovat spolupráci a přátelství napříč různými ročníky naší školy. 

     1.C a 9.A

IMG-20231217-WA0003

Obrázek 1 z 4