PROJEVME, CO V NÁS DŘÍMÁ, ANEB ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2024

V úterý 30. ledna 2024 se na naší škole konala recitační soutěž pro žáky 2. stupně. Soutěže se zúčastnilo celkem 15 dobrovolníků počínaje
odvážlivci z 6. tříd a konče i několika žáky z 9. tříd. Ti všichni si pro porotu připravili krásné básně od nejrůznějších českých i zahraničních
autorů. 
Výkony všech žáků byly skvělé, a i přes velmi vyrovnané výsledky, si nakonec ceny odnášeli Antonín Strýček (9.C) s vítězným prvním
místem, v těsném závěsu Viktorie Priessnitzová (7.B) na druhém místě a s umístěním na krásném třetím místě Klára Šmuková (6.C).
Všem účastníkům moc děkujeme za krásný kulturní zážitek a budeme se těšit v dalším ročníku recitační soutěže!
Monika Ježíšková