Žáci 8.B šli poplést hlavu dětem ve školce

První únorový den jsme si s třídou 8. B zpříjemnili hodinu českého jazyka. Vyrazili jsme za dětmi do
školky. Naším cílem bylo dětem představit známé pohádky.
Žáci 8. B však jen tak pohádky z knížek nepředčítali. Rozhodli se 3 nejznámější zdramatizovat a
v každé z nich něco málo poplést. Jestlipak děti z oddělení Sluníček poznají, co bylo v pohádkách
popleteného? Odkdy spolklo zlé prase babičku a Karkulku? Že citrón otráví Sněhurku? A co teprve
ztracená žabka od Popelky. To vše se v popletených pohádkách vyskytlo. Nechybělo pak ve
skupinkách povídání o oblíbených knížkách. Pohádkou O veliké řepě se osmáci s dětmi rozloučili.
Všechny moc chválím. I přes mírnou nervozitu některých „herců“ zvládli vše skvěle. Určitě mi žáci
dají za pravdu, že jsme ve školce nebyli naposledy. Dětem jsme určitě hlavu nepopletli, naopak,
o každé chybičce jsme si popovídali.

uč. R. Křižoščaková

20240201_090725

Obrázek 2 z 8