Cesta k technologickému vzdělání: soutěž infoRmatik na ZŠ

V druhé polovině dubna proběhla na základní škole v Rychvaldu soutěž zaměřená na informatické
myšlení. To je trend v souladu s novou vládní vzdělávací strategií 2030+ a změnou RVP (Rámcově
vzdělávací program), která zavádí tzv. Novou informatiku. Cílem je žáky co nejlépe připravit na
dynamicky se měnící trh práce.
Do soutěže se zapojilo celkem 222 žáků z druhého stupně, kteří řešili 20 teoretických otázek a jeden
praktický úkol. Pro úspěšné zvládnutí nebyly nejdůležitější nabiflované vědomosti, ale logické
myšlení, pozornost a pochopení základů algoritmizace. Pro nejlepší řešitele, kterými se stala Natálie
Wolfová, Vít Dobřanský a Tereza Chalupová, byly nachystány věcné ceny. Porota ještě ocenila žáky
Jana Tomana, Matyáše Sivka a Luboše Rutara za velmi dobré výsledky.
Informatici ZŠ Rychvald

Vitezka-souteze-Natalka-Wolfova-8.B

Obrázek 1 z 2