Den dětí 24.5.2024

Dne 24. května 2024 se na školním hřišti konala oslava Dne dětí organizovaná pedagogy
základní školy za podpory žáků devátého ročníku. Akce byla určena pro žáky prvního stupně,
kteří si mohli užít den plný soutěží a zábavy.
Školní hřiště se proměnilo v hravou zónu, kde bylo připraveno 14 stanovišť s různými
aktivitami. Každé stanoviště nabízelo jiný typ úkolu, který děti mohly plnit. Deváťáci
pomáhali u jednotlivých stanovišť, u nichž dohlíželi na hladký průběh aktivit.
Kromě těchto stanovišť byla velkým lákadlem pro děti také možnost trávit čas u Hopsalína,
kde se mohly do sytosti vyřádit.
Každý žák dostal na začátku akce kartu na zapisování splněných aktivit. Po dosažení
určitého počtu splněných úkolů dostaly děti speciální odměnu. Ta je motivovala k tomu, aby
se zapojily do co nejvíce aktivit.
Děti si akci velice užily, což bylo patrné z jejich nadšených reakcí a radostných úsměvů.
Pro mnohé z nich to byla skvělá příležitost strávit čas se svými spolužáky a zažít něco nového
a zábavného. Deváťáci se skvěle osvědčili jako pomocníci a ukázali se jako spolehliví a
ochotní podporovatelé mladších spolužáků.
Velké poděkování patří všem pomocníkům, a těšíme se na další dny plné zábavy!
Chat GPT a M. Medková

20240524_082301

Obrázek 1 z 33