V jakém jazyce se vyučovalo v prvních rychvaldských školách se neví. První zmínka o škole v Rychvadě pochází z vizitačních dokumentů z roku 1687. Druhou informací je, že před rokem 1 820 učil rychvaldské děti učitel Hahn. školní budova zřejmě ještě neexistovala, proto učil pravděpodobně v soukromých domech. Z pozdějších útržkovitých informací jsou známa jména dalších učitelů: Poštulka (1820-40) a František Chodura (1840-50). První školní budova u katolického kostela je doložena roku 1821. Číst dále