Mimořádný den o mimořádných situacích

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 sbírali opět naši žáci informace o mimořádných událostech či situacích. V areálu školy proběhl projektový den pod názvem „Ochrana školáka za mimořádných situací“.

Žáci naší ZŠ se teoreticky seznamovali s fungováním celého integrovaného záchranného systému. Jednotliví zástupci IZS se snažili svými barvitými zážitky z vlastní praxe připravit zúčastněné teoreticky či prakticky na možná nebezpečí živelních pohrom či jakékoli jiné mimořádné události (foto zde).

Hned ráno si žáci nacvičili správnou a rychlou evakuaci pro případ např. vzniku požáru. Po nácviku evakuace postupně absolvovalo 456 žáků v pracovních skupinách (jednotlivé třídy) 15 stanovišť, kde získávali různé informace, vědomosti a také dovednosti od 40 lektorů, kteří svými praktickými zkušenostmi pomohli i doplňovat údaje do pracovních listů.

Tuto akci bychom jistě nezvládli bez pomoci členů Sboru dobrovolných hasičů Rychvald, kteří kromě odborného výkladu o nebezpečí požáru a bouřky předvedli dětem technické vybavení používané při zásahu. V oblasti poskytování první pomoci a využití zdravotnické techniky odborně proškolily naše žáky zdravotnice ČČK Rychvald a zdravotníci ČČK Orlová. Městská policie Bohumín vyslala své strážníky, aby předali bohaté poznatky z mimořádných událostí a rovněž představili policejní techniku, kterou při vzniklých událostech využívají. A samozřejmě nemalý podíl na celé akci měl celý pedagogický sbor i s panem školníkem. Tímto bych chtěl všem ještě jednou poděkovat.

 

David Pokluda

Fotografie z akce naleznete v Galerii