Domov

Ve čtvrtek 18. 10. a 25. 10. k nám zavítaly do 3. tříd lektorky vzdělávací instituce THeatr Ludem. Formou dramadílny s žáky strávily dvě hodiny. Přímým prožitkem ze hry si žáci osvojili informace k tématu  Domov. Hledali odpovědi na otázky: Jak domov vypadá? Čípak je tento domov? Jak voní domov? Jaký domov bych chtěl/chtěla? A kde by byl?

Práce lektorek byla velmi poutavá. Žákům se dramadílna líbila.

Daniela Lindáková