Dějepisná olympiáda

V úterý 13. 11. 2018 se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního, již 48. ročníku, bylo: „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace.“ Soutěž je určená zájemcům o historii. Letos se soutěže zúčastnilo 16 žáků ze všech osmých tříd, kteří projevili zájem dozvědět se zajímavé informace, které v učebnici nenajdou. Všem zúčastněným žákům děkuji za účast i svědomitou přípravu a přeji hodně štěstí v dalším soutěžení.

                                                                                                                                                  Jiřina Dofková