(NE)bezpečný internet

Internet a sociální sítě – fenomén dnešní doby.

Dobrý sluha, ale zlý pán. Zhruba tři čtvrtiny dětí jsou denně na sociálních sítích – sledují videa, hrají elektronické hry nebo komunikují s kamarády. Právě na toto aktuální téma byla zaměřena beseda s policií a s žáky pátých tříd. Hovořilo se na ní o tom, zda je internet opravdu (ne)bezpečný. Policista žákům přiblížil téma kyberšikany či nebezpečí stalkingu.

Vzhledem k věku dětí byla tato akce velice přínosná a zajímavá.

Učitelé 5.tříd