Vysoká pec pod útokem zvědavých mozků

Ve čtvrtek 29.11.2018 se do Dolní oblasti Vítkovic vydala expedice ve složení 9.A a 9.B. Již v hodinách chemie při probírání učiva o výrobě železa jsme si ukazovali, jak to ve vysoké peci probíhá, proto jsme byli nadšení.

Po příjezdu na místo jsme se rozdělili na dvě skupinky. Každá měla svého průvodce a učitele. 9.A byla pod vedením pana učitele Jurčíka a 9.B měla na starost paní učitelka Mirková. Obě skupinky dostaly helmy (červené – 9.B, bílé 9.A).

Hned v úvodu nám paní průvodkyně ukázala, proč máme na hlavě helmu, když si stoupla na namrzlý beton a málem upadla. Následovalo tolik informací, že naše mozky byly ve svém živlu. Dozvěděli jsme se další informace o výrobě železa a

o těžké práci bývalých zaměstnanců.

Další program probíhal již ve výškách, kam jsme vyjeli výtahem. Po vystoupení z výtahu se ve většině z nás projevil strach a respekt k výškám, který jsme překonali. Ve výšce 77 metrů byl nádherný výhled, který za to opravdu stál.  Nahoře jsme pořídili fotky, vyplnili test, zhlédli video výroby železa a místo vsázky a vydali se po schodech dolů. Viděli jsme také vnitřní část pece i oblek zaměstnance, který zde pracoval. Poslední zastávkou byl velín, kde jsme žasli nad vybavením, které bylo zachovalé. Rozhodně jsme si odnesli zážitky a informací kopec.

Za 9. ročníky Valentýna Mařecová a Kristýna Vlčková, 9.B