Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu 2019 zde.

INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny 3 první třídy, které budou naplněny celkem do počtu 75 žáků na části sídliště. Na části Václav bude otevřena jedna první třída, která bude s největší pravděpodobností součástí malotřídky.

 

Průběh zápisu:

  • vyplnění zápisního listu a žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • učitel orientačně  posoudí školní zralost dítěte (max. 20 minut)
  • předání informací o školní družině a školní jídelně
  • zákonný zástupce bude informován o výsledku zápisu a postupu, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji
  • kontrola správnosti údajů podle dokladů

 

Pokud se  nemůžete  v uvedeném termínu k zápisu dostavit, je možné domluvit si náhradní termín – telefonicky 730 521 477 (zástupce ředitele).

 

K zápisu s sebou přineste:

  • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
  • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky

 

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo, podle kterého zákonní zástupci zjistí na webových stránkách školy a na úřední desce školy, zda bylo dítě přijato. Rozhodnutí se rodičům nezasílá. Seznam bude zveřejněn po ukončení správního řízení.

 

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

 

Dokládá se:

  • žádost o odklad,
  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
  • doporučující posouzení  odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Hodnotící kritéria pro přijetí:

Věk dítěte