Výtvarná soutěž – městské kolo

Dne 20. března se vypravilo 15 žákyň 1. stupně do Domu dětí v Orlové na městské kolo výtvarné soutěže. Už ve škole jsme si vybrali téma „Ohrožená zvířata“, takže děvčata se mohla doma už trochu připravit a vybrat si zvíře, které se jim líbí.

Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: žáci 1. ročníku, žáci 2. –  3. ročníků a žáci 4. –  5. ročníků. My jsme reprezentovali školu ve všech kategoriích.  Soutěžní obrázky porota hned vyhodnotila. Výsledky jsou pro nás výborné.

V kategorii 2. –  3. tříd s obrázkem pestrobarevného papouška získala Elisabeth Swierczková  1. místo a Daniela Kuhejdová  3. místo. Ocenění poroty dále získaly Adéla Hrochová a Pavlína Grabovská.

V kategorii 4. –  5. tříd s obrázkem nádherné mořské želvy získala 1. místo Anna Nováková a 3. místo Adéla Leinveberová  za svého nosorožce v zapadajícím africkém slunci.

Děkuji všem za snahu a účast v soutěži,  vítězkám  gratuluji.

Michaela Kaděrová