Týden ve znamení přírody

Celý týden před celoškolní soutěží ke Dni Země se žáci 1. stupně věnovali plnění úkolů s přírodovědnou a environmentální tématikou. V různých předmětech plnili úkoly, dělali pokusy, počítali praktické matematické úlohy, chodili na vycházky, vyplňovali pracovní listy, diskutovali nad soudobými problémy, vytvářeli plakáty  –  a to vše ve znamení Dne Země.

Celé jejich snažení vyvrcholilo páteční mezitřídní soutěží. Žáci osmých tříd si v přírodovědném semináři pro své mladší spolužáky připravili stanoviště s různými zapeklitými otázkami. Družstva mezi sebou soupeřila a nejlepší byla odměněna drobnými cenami. Doprovodný program pro žáky byl v režii FCC – group,s.r.o., kde si všichni – vítězové i poražení – vybrali drobné dárečky. A jako bonus se mohli vyfotit v popelnici – o to je vždy největší zájem.

Děkujeme paní Lietavcové, že k nám vážila cestu a strávila dopoledne s hordou našich dětí.

Už se těšíme na další rok.                                                        Za pedagogické pracovníky T. Gränzerová.

 

 

 

IMG 20190412 080823[1]
Aperture: 2
Camera: Redmi 6
Iso: 533
Orientation: 1
« z 9 »