Malí zahradníci

V letošním roce se žáci 6. tříd zdejší základní školy zúčastnili v rámci pěstitelských prací poznávací exkurze zahrnující praktickou činnost v Zahradnictví Regec. Exkurze se uskutečnila již podruhé a pomalu se stává tradicí.

Děti se seznámily s tím, co obnáší přesazování rostlin a správná péče o ně. Ono totiž vypěstovat statnou rostlinu ze sazeničky s kořeny jako nitky je docela dřina. Pro dětskou duši je získání takových zkušeností velmi obohacující a podnětné.

Za hodinu se jim podařilo odnést několik beden naplněných květináči. Mnohé zahradničení nadchlo natolik, že ani nepostřehli konec výuky. Vše bylo možné uskutečnit hlavně díky obětavosti a vstřícnosti personálu zahradnictví. Všechny pracovnice se nám maximálně věnovaly a za to jim patří naše upřímné poděkování. Doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.

Mgr. Jarmila Jakusová, Mgr. Vlastimil Škuta, Mgr. Gabriela Pustějovská