Mimořádné události zaměstnaly naše žáky

I když nám na pátek 3. 5. 2019 předpověď hrozila deštěm, uskutečnila se v areálu naší školy druhá část projektového dne „Ochrana školáka za mimořádných situací“. Jako každoročně bylo cílem zaměstnat žáky ZŠ formou soutěže, řešením uměle navozených mimořádných situací, seznámit je s prací ISZ.    A jelikož nás občas hřálo i sluníčko, po nácviku evakuace školy se téměř 400 žáků přesunulo na školní hřiště a rozdělilo se do 20 soutěžních skupin. Každý tým byl složen z žáků 2. až 9. tříd. Žáci absolvovali 10 různých stanovišť zaměřených na vědomostní či dovednostní úkoly. Družstvo sbíralo body nebo byl žákům v některých dovednostech započítáván měřený čas. Pro skupiny, které zrovna nesoutěžily, připravily složky integrovaného systému různé aktivity. Členové SDH Rychvald umožnili žákům vyzkoušet si manipulaci s hasičskými hadicemi nebo si osobně prohlédnout a osahat hasičské auto a jeho vybavení či hašení na cíl. Zdravotnice ČČK předaly všem zúčastněným žákům informace s názorným postupem řešení a praktickými radami při poskytování první pomoci či resuscitaci přímo na trenažéru. Také si všichni mohli vyzkoušet, pod dohledem ostravské střelnice, střelbu z luku nebo airsoftové zbraně na pevný terč. Žáci také řešili problematiku dopravní výchovy v praxi pod vedením strážníků Městské policie Bohumín. A jelikož byly děti v každém družstvu věkově promíchány, vyzkoušely si spolupráci s mladšími či staršími spolužáky. Z celkového vítězství se nakonec v branné soutěži radovalo smíšené družstvo číslo 16.

I přesto, že nás asi 5 minut před koncem soutěže přepadl déšť, akci jsme zdárně ukončili v tělocvičně vyhlášením výsledků. Všechny týmy se aktivně zhostily svých povinností, a proto také všichni obdrželi sladkou odměnu. Bylo tak naplněno motto branné hry: „Správně se informovat a cvičit, znamená mimořádnou situaci přežít!“

Tuto akci bychom jistě nezvládli bez pomoci hasičů SDH Rychvald, zdravotnic ČČK Rychvald, městských strážníků Bohumín nebo střelnice Ostrava pana Žurovce. Jistě nemalý podíl na celé akci měl i celý pedagogický sbor naší školy či pan školník Nadkanský.

Tímto bych chtěl všem ještě jednou poděkovat a vítězům poblahopřát. Pro zhlédnutí fotogalerie projektu klikněte zde.

Mgr. David Pokluda