Naši školáci se chránili proti mimořádným situacím

V pátek 4. 10. 2019 byli naši žáci připravováni v areálu školy na mimořádné události či situace formou projektového dne pod názvem „Ochrana školáka za mimořádných situací“.

Chlapci i dívky naší ZŠ se opět teoreticky seznamovali s fungováním celého integrovaného záchranného systému. Zdravotnice předávaly našim dětem základy první pomoci. Hasiči a policisté se snažili svými barvitými zážitky z vlastní praxe připravit zúčastněné teoreticky či prakticky na možné nebezpečí živelních pohrom či jakékoli jiné mimořádné události.

Hned ráno si žáci nacvičili správnou a rychlou evakuaci školy pro případ vzniku požáru. Po nácviku evakuace postupně absolvovalo téměř 500 žáků v pracovních skupinách (jednotlivé třídy) 15 různých stanovišť, kde sbíralo informace a vědomosti, ale i dovednosti. Tam byli kromě vyučujících připraveni i členové složek integrovaného záchranného systému, aby svými zkušenostmi pomohli žákům doplňovat údaje do pracovních listů.

Tuto akci bychom jistě nezvládli bez pomoci Sboru dobrovolných hasičů Rychvald, kteří kromě odborného výkladu o nebezpečí požáru a bouřky předvedli dětem technické vybavení používané hasiči při jejich zásahu. V oblasti poskytování první pomoci a využití zdravotnické techniky odborně proškolily naše žáky zdravotnice ČČK Rychvald. Městská policie Bohumín vyslala své strážníky, aby předali své zkušenosti z mimořádných událostí a rovněž představili policejní techniku, kterou při vzniklých událostech využívají. A samozřejmě nemalý podíl na celé akci měl i celý pedagogický sbor.

Tímto bych chtěl všem ještě jednou poděkovat.

Mgr. David Pokluda

Pro zhlédnutí fotogalerie projektu klikněte zde.