Beseda k volbě povolání

Výběr budoucího povolání je pro vycházející žáky nelehký úkol.

V pondělí 14. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila beseda pro všechny žáky devátých tříd. Besedu vedly pracovnice Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Karviné. Žáci byli během besedy seznámeni se službami, které IPS nabízí. Dále jim pracovnice ÚP poskytly informace o síti středních škol v Moravskoslezském kraji, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení a také o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání.

Závěrem si žáci vyslechli aktuální informace o situaci na trhu práce. Nechyběla ani diskuze nad dotazy našich žáků. Věřím, že tato beseda usnadnila žákům proces rozhodování a zvýšila jejich informovanost o světě práce.

Jiřina Dofková, výchovný poradce