Mohou děti napsat knihu?

To nebyla jediná otázka, která zazněla na besedě s paní spisovatelkou Petrou Braunovou. Beseda proběhla dne 18. 10. v Městské knihovně Rychvald a zúčastnili se jí žáci 4. A, 4. C a 5. A třídy.
Paní spisovatelka žákům představila svoji nejnovější knihu „Evička – lhářka, žhářka“ a také řadu svých dříve napsaných knih. Dále jim vyprávěla, jak taková kniha vzniká. Na začátku musí vzniknout
rukopis, potom ilustrace, dále se zapojí do procesu výroby knihy vydavatelství, nakladatelství a nakonec prodejna knih – cesta ke čtenáři. Její laskavé vyprávění a četba jistě motivovaly žáky
k celoživotnímu čtenářství.

Děkujeme paní knihovnici za přípravu besedy a paní Braunové za její milé a vstřícné pojetí.
Za účastníky besedy M. Kaděrová