Cesta slezským pralesem

V jeden krásný slunečný den, 23. října, jsme nasedli do autobusu a jeli do Dolní Lomné. Tam jsme se s průvodci vydali naučnou stezkou do pralesa Mionší. Po pěšině dlouhé asi 7 km barevným jedlobukovým lesem jsme se dověděli o historii vzniku rezervace, poznávali jsme stromy a jiné rostliny a povídali jsme si o zvířatech a šelmách, které zde žijí.
Strávili jsme pár příjemných hodin na místě, které nám připomnělo život v naší minulosti, který více souzněl s přírodou.

Za třídy 3.A a 3.C M. Rymanová, S. Kožuszniková