Já dělám to a ten zas tohle

V pátek 8. listopadu jsme se jeli podívat do orlovského kulturního domu, kde probíhala Výstava klubové a spolkové činnosti. Nejvíce nás zajímala expozice zahrádkářů, na které jsme se malinko podíleli. Viděli jsme další spolky, ve kterých mohou být organizovaní jak dospělí, tak i děti. Zaujaly nás sporty , například baseball, judo, fotbal. Vyzkoušeli jsme si práci s pomůckami pro slepé, viděli jsme rukodělné výrobky, ochutnali jsme některé pečené dobroty, prohlédli jsme si zajímavé fotky.
Poznali jsme, jak je ušlechtilé mít zájmy a koníčky v dětství i v dospělosti.

Za žáky třídy 3.A M. Rymanová