Přírodovědné dopoledne v Havířově

Dne 28. listopadu se výběr tří žáků z 9. ročníků společně s paní učitelkou Mirkovou zúčastnil přírodovědného dopoledne, které se konalo na gymnáziu
v Havířově. O reprezentaci se postaral tým ve složení Patrik Dražil, Bára Borůvková z 9.A a Radim Šeliga z 9.C.

Na gymnáziu pro nás nachystali místní učitelé ve spolupráci s žáky aktivity z různých oborů. Tento den byl oborově orientován zejména na fyziku, zeměpis a praktickou matematiku. Na zeměpisném stanovišti jsme přiřazovali názvy k vybraným městům ve světě nebo jsme se snažili vyřešit ekonomické problémy. Další  zastávkou byla praktická matematika, kde jsme počítali rozličné příklady ze života či skládali hlavolamy. Na stanovišti o fyzice jsme si mohli vyrobit baterii z citronu nebo brambory, taky postavit jednoduchý obvod a tím docílit rozsvícení žárovky. Dokonce jsme i spočítali průměr molekuly kyseliny olejové. Na posledním stanovišti jsme měřili rychlost zvuku a náboje (samozřejmě plastového:-)) nebo jsme si vyzkoušeli magnetický záznam dat v běžném životě.

Chceme poděkovat Gymnáziu Havířov, Komenského, za zorganizování této akce, která studentům přinesla nové zkušenosti a vědomosti do následujících školních dnů a samozřejmě také do života :-).

Za všechny zúčastněné Bára Borůvková, 9.A