Pěvecká soutěž

Dne 28. ledna proběhla pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně „Školní zpěváček“. Účinkující soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií:
I. kategorie – žáci z 1. – 3. ročníků a II. kategorie – žáci ze 4.- 5. ročníků.

Soutěž dopadla takto:
I. kategorie
1. místo – Eliška Pawlasová
2. místo – Jan Gawlas
3. místo – Zoe Vlčová

II. kategorie

1. místo – Adéla Pastuchová
2. místo – Emma Krobotová
3. místo – Daniel Oprchalský

Gratulujeme a přejeme další úspěchy. Děkujeme Spolku rodičů za poskytnutí odměn pro soutěžící žáky.
Za 1. stupeň M. Kaděrová